Uutiset

Kampaamoalan ”uusi normaali” − näin koronapandemia vaikutti parturi-kampaamoihin

23.7.2020, Mira

Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi tehtiin kevään aikana rajoitustoimia, jotka olivat omiaan vaikeuttamaan parturi-kampaamoiden liiketoimintaa poikkeuksellisella tavalla. Kun kadut hiljentyivät ihmisvilinästä, kampaamoihin tuli hiljaista.

Kesäkuussa tekemämme kyselyn mukaan koronakevät sulki kampaamoiden ovia ja horjutti parturi-kampaajien taloutta. Valtaosa parturi-kampaajista näki kriisissä kuitenkin myös positiivista: sen nähtiin parantaneen kampaamoiden hygieniatasoa ja kiihdyttäneen digitalisaatiota. Huoli omasta hyvinvoinnista ja taloudesta on lisääntynyt, mutta usko kampaamon tulevaisuuteen säilyy.

Kampaamot sinnittelivät auki asiakasmäärän romahtamisesta huolimatta

Koronapandemian rajoitustoimet näkyivät kampaamoissa ajanvarauskalentereiden tyhjentymisenä. Kampaajista puolet kertoi asiakasvirran tyrehtyneen joko erittäin paljon tai kokonaan. Toisaalta joka viidennen kampaamon asiakasmääriin korona vaikutti vain vähän tai ei lainkaan.

 

Asiakasmäärän romahtamisesta huolimatta kampaamoissa sinniteltiin sitkeästi kriisin yli: vain joka viides sulki kampaamonsa kriisin aikana. Kesäkuun puoliväliin mennessä lähes kaikki kampaamot olivat jo avanneet ovensa: vain 2 % pysyi suljettuna ja kertoi, ettei edellytyksiä toiminnan jatkamiseen enää ole.

Vain harva kampaamo, noin joka kymmenes, selvisi koronakriisistä ilman taloudellisia vahinkoja. Erilaiset pienyrittäjille tarjotut tukimuodot ovat kuitenkin selvästi tuoneet helpotusta: yli 70 % vastaajista kertoi saaneensa jonkinlaista taloudellista apua. Joka toinen parturi-kampaamo on saanut julkista tukea, tyypillisimmin omalta kunnaltaan.

 

 

Uudet hygieniastandardit tulivat jäädäkseen

Miten kampaamot sitten sinnittelivät pandemian yli sulkematta oviaan? Lisäämällä turva- ja hygieniajärjestelyitään: kaikki vastaajat kertoivat tehneensä kampaamossaan vähintään joitakin muutoksia. Käsien ja pintojen desinfiointi asiakkaiden välillä on otettu toimintatavaksi lähes kaikissa kampaamoissa. Kasvosuojainten käyttö sen sijaan ei vielä yleistynyt kampaamoissa normiksi: noin joka kolmas kertoi ottaneensa suojaimet käyttöön työntekijöille ja joka kymmenes asiakkaille.

Neuvokkaat parturi-kampaajat keksivät myös muita keinoja pitää kampaamo avoinna henkilökunnan tai asiakkaiden terveyttä vaarantamatta. Lähes puolet tarjosi yksityisaikoja riskiryhmään kuuluville asiakkaille. Useamman työntekijän kampaamoissa vähennettiin samanaikaisesti työskentelevien määrää; näin kertoi toimineensa 28 % vastaajista. Yhtä moni lisäsi turva-aikaa asiakkaiden välillä. Näyttää siltä, että hygieniatietoisuuden parantuminen on yksi koronakriisin positiivisista seurauksista parturi-kampaamoille.

 

 

E-koulutuspalveluiden runsas tarjonta siivitti parturi-kampaajien digiloikkaa

Toinen kriisin positiivinen seuraus näyttää liittyvän kampaamoalan digitalisoitumiseen. Kolme neljästä vastaajasta kertoi lisänneensä jonkin digitaalisen palvelun hyödyntämistä kriisin aikana. Suosituinta oli online-kouluttautuminen, jota oli lisännyt noin puolet vastaajista. Erityisen aktiivisia (66 %) e-koulutusten hyödyntäjiä kriisin aikana olivat Four Reasonsin asiakkaat. Tämä selittynee sillä, että Four Reasons tarjosi koko kevään ja kesän ajaksi kaikki e-koulutuksensa veloituksetta parturi-kampaajien hyödynnettäväksi

Four Reasonsin asiakkaat olivat kriisin aikana myös muuten selvästi muita aktiivisempia digipalveluiden hyödyntäjiä. Lähes puolet (46 %) Four Reasonsin asiakkaista lisäsi somemarkkinointiaan ja kolmannes verkko-ostamistaan. Sopivasti liikkumisrajoitusten alkaessa Four Reasonsin lanseeraaman ”kampaajien verkkokaupan” myötä 13 % sen asiakkaista oli päässyt lisäämään tuotemyyntiään verkkokaupan avulla.

 

Huoli hyvinvoinnista ja taloudesta ei ole vienyt tulevaisuudenuskoa

Taloudellisista tappioista huolimatta lähes kaikki parturi-kampaajat ovat löytäneet kriisistä myös jotain hyvää. Jopa puolet kertoi saaneensa uusia asiakkaita ja lähes joka viidennen asiakasmäärät olivat lisääntyneet pahimman kriisitilanteen jälkeen. Myös suhde vanhoihin asiakkaisiin syventyi 42 %:lla vastaajista. Joka viides kertoi käyttäneensä kriisiaikana lisääntyneen ajan liiketoiminnan kehittämiseen.

Lähes joka toista vastaajaa oman parturi-kampaamon tulevaisuus huolettaa. Kolmannes kantaa huolta oman henkisen hyvinvoinnin tai oman taloustilanteen heikentymisestä ja/tai tulevaisuusinvestointien lykkääntymisestä. Joka viides arvioi asiakasmäärän vähentyneen pitkäaikaisesti koronan seurauksena, harvempi (13 %) uskoo silti menettäneensä vakioasiakkaitaan. Suhteellisen harva (7 %) kampaamoalalla pelkää työttömyyttä. Heikoimmin tulevaisuutensa kampaamoalalla näkevät he, joilla on alalta lyhyin kokemus.

 

 

Koronasta huolimatta lähes kolme neljästä näkee parturi-kampaamonsa tulevaisuuden myönteisenä, vajaa puolet jopa erinomaisena! Kielteisemmin tulevaisuuteen katsoo vain vajaa kymmenes vastaajista. Keskiarvoa myönteisempänä tulevaisuutensa näkivät parturi-kampaajat, jotka olivat käyttäneet korona-ajan kampaamon liiketoiminnan kehittämiseen digitalisaatioon liittyvien palveluiden avulla. Keskimäärin myönteisimmin tulevaisuutensa arvioivat kampaamot, jotka olivat aloittaneet tuotemyynnin verkkokaupan kautta tai lisänneet digimarkkinointiaan.

 

Näin kysely toteutettiin:

Kyselyn toteutti Miraculos Oy. Kyselylomaketta jaettiin Facebookissa Parturi-kampaajat -ryhmässä ja Four Reasons Pro -ryhmässä. Vastausaika oli 12.−21.6.2020. Tulokset analysoi Senso Research Oy. N=499

Lue mediatiedote!

Mira

Mira on ihana, tunteikas tukkajumalatar, joka yllättää aina loputtomalla luovuudellaan. Tämä kuplivan iloinen persoona ja lahjakas luonnonlapsi on aivan killeri kirjoittaja. Tarkka ja pedantti, tunnollinen energiapakkaus!